Zij woonden een jaar in een bos 1 augustus 1943-21 september 1944

onderduikers in Stroobouw

Het eerste boek van schrijver Gerard Geboers.

Dit boek beschrijft de geschiedenis van de de onderduikerskampen in de bossen op Hoogenbergen (gem. Asten) en Moorsel (gem. Someren), waar een groep jongemannen uit de regio Den Haag zich schuil hield en zich zo aan ‘Arbeidseinsatz’ onttrok. In augustus 1943 streken deze mannen neer op Hoogenbergen, om veiligheidsredenen verhuisden ze vijf maanden later naar het nieuw aangelegde kamp ‘Dennenlust’ op Moorsel, waar ze tot de bevrijding op 21 september 1944 veilig bleken.

In kamp ‘Dennenlust’ werden in de maanden daarna ook onderduikers opgevangen uit andere delen van het land en bovendien vonden daar veertien gestrande geallieerde piloten tijdelijk onderdak. In de laatste weken van de oorlog nam de groep deel aan partizanenacties. Ten tijde van de bevrijding waren in totaal 42 mannen in het kamp aanwezig.

Al lezend herbeleeft u de geschiedenis van deze groep onderduikers en die van de mensen die hen hielpen. Bij het schrijven heeft de schrijver dan ook gebruik kunnen maken van een vijftal dagboeken, talrijke interviews, de kampkrant, plattegronden en zelfs van foto’s uit die tijd.

In oktober 2013 verscheen de tweede, herziene druk van dit in eigen beheer uitgegeven boek. De eerste druk met een oplage van 1000 ex. was toen uitverkocht.

de softcover 2e druk versie kost 19,90 € excl. 8,00 € verzendkosten

BIJ BESTELLING ALTIJD HET ADRES VERMELDEN, WAAR ZENDING NAAR TOE MOET

Boeken bestellen

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.

Na het invullen van het formulier verzoeken we u een bedrag van 19,90 per boek + 8,00 verzendkosten over te maken op bankrekeningnummer IBAN: NL61 RABO 0103 6914 72 t.n.v. G.J.W. Geboers in Asten onder vermelding van uw naam.

Wij zorgen er dan voor dat het boek naar u wordt opgestuurd.