Een bommenwerper crashte in de Groote Peel

Op 22 juni 1943 crashte de Engelse AVRO-Lancaster bommenwerper EE-198 van het 619 squadron in de Groote Peel. Geen van de zeven bemanningsleven overleefde die crash op het grondgebied van de gemeente Asten.

Onder leiding van piloot Donald Jordan was de bemanning er eerder nog wel in geslaagd de bommen af te werpen, een actie die onbedoeld leidde tot de volledige verwoesting van de pas drie jaar oude ontginningsboerderij van Karel en Miet van Bussel op de hoek van de Gezandebaan en de Ospelerweg in Heusden.

Donald Jordans achterneef Graham Spence, die wilde achterhalen wat zijn familielid destijds overkomen was, slaagde er in 2013 in contact te leggen met leden van de familie Van Bussel. Piet Wijnen, ooggetuige bij de crash en later ook schoonzoon van Karel van Bussel, vond Gerard Geboers, de schrijver van ‘Zij woonden een jaar in een bos’, bereid dit verhaal op te tekenen. Niet alleen Piet en zijn vrouw Lena gaven Geboers de nodige informatie, ook de in Liessel wonende Dries Verbeek(†) bleek zich nog veel details te herinneren. Als 17-jarige inwonende boerenknecht was ook hij die bewuste nacht op de boerderij aanwezig.

Graham Spence komt in augustus met zijn vrouw Pam naar Asten. Staatsbosbeheer maakt mogelijk, dat zij op donderdag 11 augustus met Piet en Lena Wijnen de crashplek bezoeken en ook stelt Staatsbosbeheer hen in staat in de Peelboerderij bij Buitencentrum de Pelen een aantal mensen te ontmoeten. Naast vertegenwoordigers van de pers zijn dat o.a. leden van de families Van Bussel en Verbeek, enkele leden van heemkundekring De Vonder Asten-Someren en de leden van de overleggroep ‘Oorlog rond de Groote Peel’. In een ceremonie bij het monument ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog in de Peel omgekomen piloten zal een moment bij Donald Jordan en de zijnen worden stilgestaan.

Het bezoek van Graham en Pam Spence is voor Gerard Geboers de aanleiding om die middag een boekje met de titel “een bommenwerper crashte in De Groote Peel” te presenteren. In deze tweetalige uitgave beschrijft hij het verhaal van de crash aan de hand van documenten en ooggetuigenverslagen. De Engelse vertaling is van de hand van Florence Jansen-Linehan. Het boekje telt ± 80 pagina’s en is te bestellen via deze website. Het kost 10 € excl.  3,50 € verzendkosten.   

BIJ BESTELLING ALTIJD HET ADRES VERMELDEN WAAR DE BESTELLING NAAR TOE MOET

Boeken bestellen

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.

Na het invullen van het formulier verzoeken we u een bedrag van 10,00 per boek + 3,50 verzendkosten over te maken op bankrekeningnummer IBAN: NL61 RABO 0103 6914 72 t.n.v. G.J.W. Geboers in Asten onder vermelding van uw naam.

Wij zorgen er dan voor dat het boek naar u wordt opgestuurd.